Mastertech d.o.o.

Jarnovićeva 96

HR-10000 Zagreb

Hrvatska

OIB: 94813797714

Tel. +385 91 4390 834

miro [] mastertech.hr

Mastertech d.o.o. registriran je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, matični broj subjekta 080357247.